Stack

Mijn meest gebruikte online tools en software. Al deze tools zijn open source. Dit betekend dat de code is ontworpen om openbaar toegankelijk te zijn - iedereen kan de code zien, wijzigen en distribueren naar eigen goeddunken. Wat ik belangrijk vind. Al deze tools kun je gratis downloaden en zijn vaak te gewbruiken voor zowel Linux als Windows als Mac.

Obsidian

Obsidian

A second brain, for you, forever. Obsidian for me, is life changing. The human brain is nonlinear: we jump from idea to idea, all the time. Your second brain should work the same. Nederlands: Een tweede brein, voor jou, voor altijd. Obsidiaan is voor mij levensveranderend. Het menselijk brein is niet-lineair: we springen voortdurend van idee naar idee. Je tweede brein zou hetzelfde moeten werken.

GitHub

GitHub

Code hosting for all my projects 'I can't get enough!' Updates, ideas, and inspiration to help developers build and design software. GitHub—the largest and most advanced development platform in the world. Nederlands: Codehosting voor al mijn projecten 'Ik kan er geen genoeg van krijgen!' Updates, ideeën en inspiratie om ontwikkelaars te helpen bij het bouwen en ontwerpen van software. GitHub: het grootste en meest geavanceerde ontwikkelplatform ter wereld.

Odysee / LBRY

Odysee / LBRY

Odysee 'Freedom of speech'. Explore a whole universe of videos on Odysee from regular people just like you! Enjoy indie content creators across a variety of genres including pop culture, science, gaming, commentary, tech, and education. Nederlands: Odysee 'Vrijheid van meningsuiting'. Verken een heel universum aan video's op Odysee van gewone mensen zoals jij! Geniet van makers van indie-inhoud in verschillende genres, waaronder popcultuur, wetenschap, gaming, commentaar, technologie en onderwijs.

Atom

Atom

Atom is a hackable text editor for the 21st century, built on Electron, and based on everything I love about my favorite editor.. Nederlands: Atom is een hackbare teksteditor voor de 21e eeuw, gebouwd op Electron en gebaseerd op alles wat ik leuk vind aan mijn favoriete editor.

XMPP

XMPP

XMPP | The universal messaging standard. XMPP powers emerging technologies like IoT, WebRTC, and social. No one owns XMPP. It's free and open for everyone since 1999. It's a living standard. Nederlands: XMPP | De universele berichtenstandaard. XMPP ondersteunt opkomende technologieën zoals IoT, WebRTC en social. Niemand bezit XMPP. Het is gratis en open voor iedereen sinds 1999. Het is een levensstandaard.

Brave

Brave

The core of Brave’s best-in-class online privacy. By default, Brave blocks all creepy ads, and all trackers, from every website you visit. Period. The internet is a sea of ads, hackers, and echo chambers. Big Tech makes huge profits off our data, and tells us what’s true and what’s not. Brave is fighting back. Nederlands: De kern van Brave's best-in-class online privacy. Brave blokkeert standaard alle enge advertenties en alle trackers van elke website die u bezoekt. Periode. Het internet is een zee van advertenties, hackers en echokamers. Big Tech maakt enorme winsten met onze gegevens en vertelt ons wat waar is en wat niet. Brave vecht terug.

Shodan

Shodan

Shodan is a search engine that lets users search for various types of servers (webcams, routers, servers, etc.) connected to the internet using a variety of filters. Nederlands: Shodan is een zoekmachine waarmee gebruikers kunnen zoeken naar verschillende soorten servers (webcams, routers, servers, enz.) die met internet zijn verbonden met behulp van verschillende filters.

VSCodium

VSCodium

VSCodium is a community-driven, freely-licensed binary distribution of Microsoft’s editor VS Code. Nederlands: VSCodium is een door de gemeenschap aangestuurde, vrij gelicentieerde binaire distributie van Microsoft's editor VS Code.